Informații privind exercitarea dreptului de vot în străinătate la alegerile europarlamentare și referendumul național din 26 mai 2019

0

Informații privind exercitarea dreptului de vot în străinătate la alegerile europarlamentare și referendumul național din 26 mai 2019

În data de 26 mai 2019 vor avea loc alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național convocat de Președintele României.

Alegeri pentru Parlamentul European: În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se vor desfășura duminică, 26 mai 2019. Aceasta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea Europeană, când  sunt organizate în România alegeri pentru Parlamentul European (scrutinele anterioare au avut loc în noiembrie 2007, iunie 2009 și mai 2014).

Referendumul național: La data de 26 mai 2019 va avea loc referendumul național convocat de Președintele României. Cetățenii cu drept de vot aflați în străinătate pot vota la referendumul național în aceleași secții de votare organizate pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendumul național în străinătate

 • La data de 26 mai 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, se va desfășura și referendumul național cu privire la probleme de interes național.
 • Alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 vor avea loc în cadrul acelorași secții de votare, în același interval orar: 7.00-21.00 (ora locală).
 • Alegătorii pot opta dacă votează doar pentru un scrutin sau pentru ambele scrutine.
 • La referendumul național alegătorii vor primi două buletine de vot, câte unul pentru fiecare întrebare supusă referendumului.
 • cetățenii români cu drept de vot care la data de 26 mai 2019 se află în străinătate pot vota la oricare dintre cele 441 de secții organizate de MAE în afara țării, atât pentru Parlamentul European, cât și pentru referendumul național ;
 • fiecare alegător are dreptul la un singur vot în cadrul aceluiași scrutin. Votul este universal, secret, direct, egal și liber exprimat;
 • potrivit prevederilor legale aplicabile, nici în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, nici în cazul referendumului național nu se votează prin corespondență, nu se votează pe baza titlului de călătorie, nu se utilizează cărțile de alegător și nu este necesară înscrierea cetățenilor români în Registrul electoral cu adresa de reședință sau domiciliu din străinătate;

În cazul ambelor scrutine cetățenii români pot vota în baza unui act de identitate românesc valabil:

 • documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar;
 • se recomandă cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești și să facă demersurile necesare pentru înlocuirea sau reînnoirea acestora;
 • au drept de vot la alegerile pentru Parlamentul European și la referendumul național cetățenii români care au împlinit 18 ani, până inclusiv în ziua alegerilor, și nu se află sub interdicție printr-o hotărâre judecătorească definitive și nu sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale;
 • la alegerile pentru Parlamentul European au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor;
 • în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, cetățeanul român care este înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene poate să-și exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 numai după ce dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale a fost înscris.
 • La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem.
 • Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. Operatorul de calculator din secția de votare va aduce la cunoștința alegătorului că SIMPV înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin în parte.
 • Operatorul de calculator va înregistra în SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, așa cum a fost comunicată de acesta.
 • După scanarea actului de identitate, alegătorul se prezintă în fața membrilor biroului electoral al secției de votare și, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, va semna în lista electorală suplimentară pentru alegerile europarlamentare, în cea pentru referendumul național sau în ambele. După ce semnează, alegătorul primește, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, buletinul sau buletinele de vot și ștampila cu mențiunea ”VOTAT”, cu care intră în cabina de vot.
 • Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea ”VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează, respectiv în unul dintre patrulaterele inscripționate cu ”DA” / ”NU” din buletinele de vot pentru referendumul național.
 • După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul sau buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl/le introduce în urnă, având grijă ca acesta/acestea să nu se deschidă.
 • Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
 • În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.
 • Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea ”VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea ”VOTAT” și data scrutinului.

Informații suplimentare cu privire la alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național pot fi accesate în cadrul secțiunii special dedicată de pe site-ul MAE, http://www.mae.ro/node/48090.

MAE recomandă consultarea permanentă a acestei secţiuni, aceasta fiind actualizată pe măsură ce noi informaţii sunt disponibile.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze din timp asupra procedurii de vot, pentru a îşi putea exercita acest drept în bune condiţii.

Ziarul MIORIŢA USA este o publicație independentă de informație socio-politică și culturală. Este vocea comunităţilor româneşti din USA.