Vesnica toamna artistului – Adrian Botez (poezie)

0

VICTORIOS E ZARZĂRUL ÎN FLOARE

victorios e zarzărul în floare
înfruntă nori coroana-i de zăpadă
când vezi Copac-Văpaie – nu se moare!
şomeri – Călăul cât şi a sa Pradă!

lumina lui răzbună umilinţe
oceane de dureri au fost uitate
e Clipa lui – supremă maiestate
şi s-a oprit tot ceasul de dorinţe

e Însuşi Crist în strai de sărbătoare
adeverind prin Sine moartea morţii –
şi de e vânt şi de va fi răcoare

au împietrit în adorare sorţii…
…acum tăcerea-i fulminant discurs
cenuşile din trupul orb s-au scurs…
***

ORDALII

de unde vii să-ntuneci lumea iară
smolită-albină în potir smolit?
se scurge-n glii crăiasa primăvară
prohod îi cântă vântul cel smintit

orbit şi cerul de slăvite-ospicii
în zdrenţe-mprăştie coroane şi făclii
lăstari uscatu-s-au sub mistice furìi
iar păsări sugrumate cad în vicii

de dincolo de toate – Vagabondul
ne scuipă între ochi cosmica-i greaţă:
ce nu I-am dăruit de dimineaţă?!

amurguri – pretutindeni – îşi fac rondul…
…Divin Milos – setos de măreţie
a transformat o farsă-n tragedie…
***

VEŞNICĂ TOAMNA ARTISTULUI

ascultă cocorii din suflet cum pleacă
citeşte-le scrisul din cer şi arţari
nădejdea-n fântâni tot scade şi seacă
vezi umbra Lui Crist părăsind ochii mari

de frunze se umplu pridvoarele lumii
şi pulberi de stele sufocă alunii
agale-inorogul sleieşte pădurea
din munţi şi din brazi a rămas doar săcurea

migrează sublimul spre alte fruntarii
tu du-te cu toate şi nu-ţi uita larii:
blestemu-mi l-ascult cum vuieşte în peşteri

cum cad de pe case – pe rând – nouă meşteri…
…pârjolit de iubire – Manole Artist
cu zâmbet şi taină veghez Ametist!
***

Adrian Botez

Ziarul MIORIŢA USA este o publicație independentă de informație socio-politică și culturală. Este vocea comunităţilor româneşti din USA.