Editura Napoca Nova pregateste a XIII-a Antologie Literar-Artistica

0

Editura Napoca Nova anunţă colaboratorii că a început redactarea „Antologiei literar-artistice Napoca Nova Nr. 13”.

Cele douăsprezece volume de până acum (primul a văzut lumina tiparului în decembrie 2013), au caracter periodic, ajungând la cititori în ultima lună din trimestru, au depăşit 5700 de pagini format A5, în condiţii grafice deosebite, semnate de aproximativ 360 de colaboratori din ţară şi din diaspora, astfel încât cărţile au ajuns şi au fost popularizate în toată România, dar şi în Europa, în Statele Unite, Brazilia, Canada, Australia şi Asia.

Nu facem niciun fel de partizanat artistic. Dorinţa noastră este aceea de a reuni în paginile antologiilor literar-artistice atât autori consacraţi (afiliaţi sau nu la vreo organizaţie profesională), cât şi debutanţi, pe care dorim să îi încurajăm la început de drum. Îi invităm pe toţi iubitorii de literatură care vor să participe la acest proiect ambiţios să ni se alăture!

Antologia NN Nr. 13 va apărea la sfârşitul lunii ianuarie 2017.

Aşteptăm materialele Dvs. pe adresa redacţiei: editura@napocanova.ro; office@napocanova.ro; voichita_veres@yahoo.com – până în 20 decembrie 2016 !

Secţiunile antologiei sunt: poezie, proză, critică/istorie literară, eseu, epigramă/divertisment şi o secţiune închinată adolescenţilor care îşi comunică emoţiile prin intermediul cuvântului scris.

Fiecare autor, indiferent dacă are creaţii ce vor fi incluse într-una sau în mai multe categorii, va expedia prin poşta electronică un singur document, cuprinzând toate textele sale, în format Word, font Times New Roman 12, maximum 10 pagini format A5 (5 pagini format A4 sau Letter), scrise cu diacritice şi corectate de către autor. Se va expedia un singur ataşament conţinând toate materialele unui autor.

Fişierul va conţine în titlu neapărat numele colaboratorului!
La „Subiectˮ, în e-mail, se va preciza: „Colaborare Antologie Nr. 13ˮ.
Nu vor fi luate în considerare documentele din poşta electronică care nu îndeplinesc aceste cerinţe ale editurii.

Autorii sunt rugaţi să îşi selecteze singuri materialele (un fragment din roman sau din eseu, un număr limitat de poezii etc.), să nu expedieze lucrări ample din care să aleagă redacţia ce anume să publice.

Deoarece dorim ca singurul criteriu de apreciere a textelor să fie valoarea lor literară, în volum nu vor fi incluse nici fotografiile, nici biografiile autorilor. Din lipsă de timp, nu vom confirma primirea materialelor şi includerea lor în antologie; li se va răspunde la e-mail doar celor ale căror texte nu corespund exigenţelor editurii.

Tematica este la alegerea fiecărui participant. Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza textele lipsite de valoare, cele cu caracter politic, pornografic, pe cele care aduc atingere demnităţii naţionale şi personale, dar şi pe acelea conţinând limbaj inadecvat.

Începând cu acest număr, publicăm şi reproduceri color după tablourile scriitorilor incluşi în volum, ori grafică semnată de aceştia. Pentru fiecare pagină color, autorul va comanda un exemplar (în plus carte faţă de cele aferente participării cu textele literare).

Autorii selectaţi pentru includerea în volum sunt rugaţi să facă precomandă pentru 3 exemplare (aprox. 600 p., 20 lei/ exemplar, adică 60 lei). Dacă sunteţi la prima participare în antologiile noastre, vă solicităm ca, împreună cu ataşamentul conţinând textele de publicat, să ne comunicaţi adresa la care doriţi să vă fie expediate volumele şi numărul de telefon.

Editura Napoca Nova nu percepe taxe în avans. Autorii vor achita exclusiv cheltuielile aferente tiparului şi taxele poştale (acolo unde este cazul), căzând în sarcina editorului toate sumele aferente muncii de redactare, corectură şi pregătire pentru tipar a lucrării. Cărţile vor fi expediate cu Poşta Română ori cu un curier rapid (la cerere), în colete cu plata ramburs.

Voichiţa Vereş

director Editura Napoca Nova,
decembrie 2016

Ziarul MIORIŢA USA este o publicație independentă de informație socio-politică și culturală. Este vocea comunităţilor româneşti din USA.